ทัวร์คายัค บ้านบ่อท่อ

กระบี่ 2,048
ต่อคน ฿2,000
 • กระบี่
 • ทัวร์เต็มวัน
 • มีผู้ช่วยบนเรือ
 • อาหาร & เครื่องดื่ม
 • มีทัวร์ไกด์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • 2,048 ไลค์


โปรแกรมทัวร์

ทัวร์คายัค บ้านบ่อท่อ

 • 08.00-08.15 น.  รถรอรับท่านจากที่พัก
 • 09.00 น. เดินทางสู่บ้านบ่อท่อโดยรถตู้ ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที เริ่มต้น การสำรวจป่าโกงกาง ด้วยเรือคายัคลำน้อยไปตามร่องน้ำระหว่างรากโกงกางอันอุดม เรียนรู้การมีชีวิตที่เกื้อหนุนกันในระบบนิเวศน์ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในป่าโกงกาง เช่น ปูก้ามดาบ , ปลาตีน, กุ้ง, หอย, ปู, ปลา, ลิงแสม, ค่างแว่นถิ่นใต้ และนกนานาพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยอันงดงามในถ้ำมืดที่ "ถ้ำลอดใต้" ซึ่งมีทางเข้าเป็นอุโมงค์ใต้ภูเขาหินปูนที่มีหินย้อยสวยงามมากมาย พายเรือต่อไปอีกจุดซึ่งเป็นถ้ำโปร่งขนาดใหญ่เพื่อพบกับภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ และท่านจะได้ทราบที่มาของชื่อ "ถ้ำผีหัวโต" ว่าได้มาอย่างไร
 • 12.00 น. รับปะทานอาหารเที่ยง หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว พายเรือต่อไปยัง "ถ้ำเขาวง" ที่นี่คือลากูน หรือ ทะเลในที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่ หากท่านโชคดี ท่านอาจจะได้พบเห็นค่างดำ หรือลิงแสนซนมากมายที่นี่ พายเรือต่อไปยัง "ถ้ำลอดเหนือ" พบกับความสงบอย่างล้ำลึก ฟังเสียงกระซิบกระซาบของทิวไผ่ผา เมื่อผ่านถ้ำเขาวงออกสู่ลากูนอันแสนสงบ สถานที่ที่ท่าสามารถดูหินงอก และหินย้อย ได้อย่างสวยงาม สนุกสนานกับการเล่นน้ำแบบสบายๆ ที่ภูธารา และพักผ่อนอิริยาบถ
 • 16.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ. 

อัตราค่าบริการรวม

 • รถรับ-ส่งโรงแรมที่พัก
 • อาหารเที่ยง
 • เสื้อชูชีพ
 • ผลไม้
 • น้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัย
 • ค่าเข้าชมสถานที่

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿2,000 / เด็ก : ฿1,500 *(4-11 years)