ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ( Private Van )

ภูเก็ต 1,684
ต่อคน ฿4,500
 • ภูเก็ต
 • ทัวร์เต็มวัน
 • มีผู้ช่วยบนเรือ
 • อาหาร & เครื่องดื่ม
 • มีทัวร์ไกด์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • 1,684 ไลค์


โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ( Private Van )

 • 09.00 น. รถรับจากที่พัก
 • 10.00 - 11.00 น. แวะทานอาหารที่ร้านหมี่สะปำยายเจียร ร้านอาหารดั้งเดิมของเมืองภูเก็ต เมนูหลากหลาย ขึ้นชื่อ เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าทั้งในและต่างพื้นที่
 • 11.30 - 12.30 น.  เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง เยี่ยมชมทัศนียภาพของภูเก็ต ณ เขารัง ซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่หลังตัวเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รถยนต์สามารถขึ้นไปจนถึง    ยอดเขา บริเวณสวนสุขภาพมีรูปปั้นของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  ท่านเป็นผู้มีพระคุณของชาวภูเก็ต เนื่องจากในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่ง       เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต นั้นท่านได้พัฒนาภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าทางด้านสาธารณูปโภค สังคม และเศรษฐกิจ เช่น การสร้างถนน การตรา พ.ร.บ.เหมืองแร่ การริเริ่มปลูกยางในภาคใต้ ฯลฯ
 • 12.45 - 13.30 น. เดินทางลงจากเขารังสู่ย่านตึกเก่าชิโน-โปรตุกีสแวะถ่ายรูปเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทยโดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต ตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีส ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2446 ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่อง จากกนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง
 • 14.00 - 15.00 น.  นมัสการหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง ภูเก็ต หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือวัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิว 3 หาด
 • 15.30 - 16.30 น.  จุดชมวิวสามอ่าว ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามมากของเวิ้งอ่าวถึง 3 อ่าวคือ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน เป็นที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากนั้นเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ
 • 17.00 - 19.00 น.  ชมพระอาทิตย์ตกที่ขึ้นชื่อของเมืองไทย แหลมพรหมเทพ
 • 19.00 น. เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ :

 1. ราคาทัวร์ ไม่รวมอาหารกลางวัน , ไกด์
 2. ราคาทัวร์ ต่อคัน / ไม่เกิน 8 คน
 3. สงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณียกเลิกทัวร์ ทุกกรณี

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿4,500 / เด็ก : ฿4,500 *(4-11 years)