วันเดย์ทัวร์พีพี สปีดโบ๊ท

กระบี่ 2,208
ต่อคน ฿1,400
 • กระบี่
 • ทัวร์เต็มวัน
 • มีผู้ช่วยบนเรือ
 • อาหาร & เครื่องดื่ม
 • มีทัวร์ไกด์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • 2,208 ไลค์


โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ : วันเดย์ทัวร์พีพี สปีดโบ๊ท

 • 08.00 น. รถรับจากโรงแรม
 • 09.00 น. เรือออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารามุ่งสู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา ทะเลในสีเขียวมรกตอันโอบล้อมด้วยภูเขาชมถ้ำ ไวกิ่ง (ถ้ำ พญานาค จากด้านนอก)ดำน้ำ ชมฝูงปลาหลากหลาย สายพันธ์ ปะการังอันงดงาม
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แสนอร่อยบรรยากาศริมทะเล ที่เกาะพีพีดอน หลังจากนัน้ เดินพักผ่อน เกาะพีพีดอน และเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกบนเกาะ
 • 14.00 น. เดินทางสู่ดงปะการัง (หินกลาง Open sea) ดำน้ำ กันอย่างสนุกสนาน พร้อมชมปลาหลากหลายสายพันธ์
 • 15.00น เดินทางสู่เกาะไม้ไผ่ ดงปะการังแสนไร่ อันเลื่องชื่อ รีแลกซ์พักผ่อน พร้อมผลไม้บนเกาะเล่นน้ำ อย่างสนุกสนาน
 • 16.30 น. เรือถึงหาดนพรัตน์ธารา พร้อมความสนุกสนานและความประทับใจมิรู้ลืม

ราคาอัตราค่าบริการรวม

 • อาหารกลางวัน
 • เครื่องดื่ม
 • ขนม
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • เสื้อชูชีพ
 • สน็อคเกิ้ล
 • มัคคุเทศก์

หมายเหตุ

 • มีประกันภัยผู้โดยสารทุกที่นั่ง
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
 • ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿1,400 / เด็ก : ฿1,200 *(4-11 years)