โปรแกรมวันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ สปีดโบ๊ท (อาหารบุฟเฟ่)

กระบี่ 2,967
ต่อคน ฿1,100
 • กระบี่
 • ทัวร์เต็มวัน
 • มีผู้ช่วยบนเรือ
 • อาหาร & เครื่องดื่ม
 • มีทัวร์ไกด์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • 2,967 ไลค์


โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ : วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ สปีดโบ๊ท (อาหารบุฟเฟ่) 10.30 น.

 • 09.30 น. รถรับจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี
 • 10.15 น.  เรือออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี
 • 10.30 น.  ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่เกาะไก่และเกาะปอดะ
 • 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน แสนอร่อย บรรยากาศริมทะเล ณ ร้านอาหารบนเกาะไก่
 • 13.30 น.  เดินทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพร้อมชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำพระนาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง
 • 15.10 น.  เดินทางออกจากไร่เลย์ 
 • 15.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ส่งกลับโรงแรมที่พัก

ราคานี้รวม

 • อาหารกลางวัน
 • เครื่องดื่ม
 • ขนม
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • เสื้อชูชีพ
 • สน็อคเกิ้ล
 • มัคคุเทศก์

หมายเหตุ

 • มีประกันภัยผู้โดยสารทุกที่นั่ง
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
 • ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

หมายเหตุ

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
 • กรุณาจองล่วงหน้า 1 วันก่อนเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿1,100 / เด็ก : ฿800 *(4-11 years)