ทัวร์อ่าวพังงา (เขาตาปู , เขาพิงกัน, น้ำตกมโนราห์)

กระบี่ 937
ต่อคน ฿2,200
 • กระบี่
 • ทัวร์เต็มวัน
 • มีผู้ช่วยบนเรือ
 • อาหาร & เครื่องดื่ม
 • มีทัวร์ไกด์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • 937 ไลค์


โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมนำเที่ยว : ทัวร์อ่าวพังงา (เขาตาปู , เขาพิงกัน)

 • 08.00 น. รถรับจากที่พัก เดินทางสู่ ท่าเรือ จ.พังงา
 • 10.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือ จ.พังงา ลงเรือ Speed Boat ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่าง ใกล้ชิด  ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่า สัตว์น้ำ แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำ ลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ 
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะปันหยี  หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน หลัง อาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง 
 • 14.30 น. เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ ที่จะ ลงมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยว และรับอาหาร เล่นน้ำที่วนอุทยานสระนางมโนห์รา ป่าดงดิบ หรือป่าฝน ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีลำธารไหลจากป่าต้นน้ำที่อยู่บนสันเขา ผ่านหุบเขาทั้ง พื้นที่ราบ และพื้นที่ต่างระดับทำให้เกิดน้ำตกขนาดเล็ก จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก 
 • 17.00 น. นำท่านส่งที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน อัตตรา

ค่าบริการนี้รวม

 • อาหารกลางวัน
 • น้ำดื่ม
 • ผลไม้
 • รถรับ - ส่ง
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัย 

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿2,200 / เด็ก : ฿1,500 *(4-11 years)