075-637-152

ปิดเส้นทางเดินเรือเพิ่ม (โควิด19)

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เรียน ผู้ประกอบการ / ผู้จัดการ

ตามที่ บริษัท อ่าวนาง แทรเวล แอนด์ทัวร์ จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งอันดามัน ด้วยเรือ“อ่าวนางปริ๊นเซส”เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามันและได้รับการสนับสนุนจากสถาประกอบการของท่านด้วยดีตลอดมา แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก

จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเส้นทางเดินเรือ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้

  • ภูเก็ต - อ่าวนาง 08.30
  • อ่าวนาง - ภูเก็ต 15.00
  • ภูเก็ต - ไร่เลย์ 08.30
  • ไร่เลย์ - ภูเก็ต 15.15     

ส่วนเส้นทาง อ่าวนาง ไร่เลย์ – เกาะพีพี เวลา 09.30 น. เส้นทาง เกาะพีพี – อ่าวนางไร่เลย์ เวลา 15.30 น. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกระบี่ 075-637152-3 สำนักงานภูเก็ต 076-353211-2 สำนักงานลันตา 075-684664-5 ทาง บริษัท อ่าวนาง แทรเวล แอนด์ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ