075-637-152

ปิดเส้นทางเดินเรือบางเส้นทาง COVID19

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
ตามที่ บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งอันดามัน ด้วยเรือ“อ่าวนางปริ๊นเซส”  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามันและได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการของท่านด้วยดีตลอดมา แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก

จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเส้นทางเดินเรือตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563

ตามรายละเอียดต่อไปนี้

image.png

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

            ส่วนเส้นทางภูเก็ต – อ่าวนาง,ไร่เลย เวลา 08.30 น. , เส้นทางอ่าวนางไร่เลย์ – เกาะพีพี 09.30 น. ยังคงให้บริการตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามลำดับ ท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกระบี่ 075-637152-3 สำนักงานภูเก็ต 076-353211-2 สำนักงานลันตา 075-684664-5 ทาง บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป