075-637-152

ปิดเส้นทางเดินเรือ : เกาะลันตา 2019

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
ตามที่ บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จากัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งอันดามัน ด้วยเรือ“อ่าวนางปริ๊นเซส” เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามันและได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการของท่านด้วยดีตลอดมา แต่เนื่องจากฝั่งทะเลอันดามันได้เข้าสู่ช่วงมรสุม ซึ่งไม่สะดวกในการให้บริการในบางเส้นทาง ทางบริษัทฯ

จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเส้นทางเดินเรือตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตาม

รายละเอียดต่อไปนี้

 1. ภูเก็ต – เกาะลันตา เวลา 08.30 น.
 2. เกาะลันตา – อ่าวนาง เวลา 13.30 น.
 3. เกาะลันตา – ภูเก็ต เวลา 13.30 น.
 4. อ่าวนาง – เกาะลันตา เวลา 10.30 น.
 5. ไร่เลย์ – เกาะลันตา เวลา 10.45 น.
 6. เกาะลันตา – ไร่เลย์ เวลา 13.30 น.

อนึ่ง ในช่วงโลซีซั่นเส้นทางเกาะลันตาเปิดให้บริการทางรถตู้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตาม Contract Agreement 2018-2019 ที่แจ้งไปแล้วก่อนนี้ และยังคงดาเนินการเปิดให้บริการเดินเรือตามปกติทุกวัน ในเส้นทางอื่นๆ ดังนี้

 1. ภูเก็ต-อ่าวนาง,
 2. ภูเก็ต-ไร่เลย์,
 3. อ่าวนาง-ภูเก็ต,
 4. ไร่เลย์-ภูเก็ต,
 5. อ่าวนาง-พีพี,
 6. ไร่เลย์-พีพี,
 7. พีพี-อ่าวนาง,
 8. พีพี-ไร่เลย์,
 9. วันเดย์ทัวร์พีพี (สปีดโบ๊ท),
 10. วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก (สปีดโบ๊ท)


หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานกระบี่ 075-637152-3 สานักงานภูเก็ต 076-353211-2 สานักงานลันตา 075-684664-5 ทาง บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จากัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป