075-637-152

แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการเดินเรือเส้นทางพีพี ในวันฮารีรายอ (อีดิ้ลอัฎฮา)

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เรียน ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ

ตามที่ บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จากัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยเรือ

“อ่าวนางปริ๊นเซส” เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน และได้รับการ

สนับสนุนจากสถานประกอบการของท่านด้วยดีตลอดมา


เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นวันฮารีรายอ (อีดิ้ลอัฎฮา)

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเดินเรือเส้นทางอ่าวนาง-พีพี , ไร่เลย์-พีพี ดังต่อไปนี้

  • 1. อ่าวนาง-พีพี จากเวลาปกติ 09.30 น. เป็นเวลา 11.30 น. เวลารถรับลูกค้าจากโรงแรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.
  • 2. ไร่เลย์-พีพี จากเวลาปกติ 09.45 น. เป็นเวลา 11.45 น. เวลานัดลูกค้าหน้าซันไรท์ 11.00 น.
  • 3. อ่าวนาง-ลันตา เดินทางโดยรถตู้ จากเวลาปกติ 09.30 น. เป็นเวลา 10.00 น. เวลานัดลูกค้าท่าเรืออ่าวน้าเมา 10.15 น.
  • 4. วันเดย์ทัวร์พีพี สปีดโบ๊ท , วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ (ทะเลแหวก) สปีดโบ๊ท วันเดย์ทัวร์ภูเก็ต-กระบี่ (เรือใหญ่+สปีดโบ๊ท) หยุดให้บริการ 1 วัน


หากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานกระบี่ 075-637152-3 ,

สานักงานภูเก็ต 076-353211-2 , สานักงานลันตา 075-684664-5


ทางบริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จากัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป