075-637-152

แจ้งเปลี่ยนเวลาเดินเรือเนื่องในวันฮารีรายอ 2561

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการเดินเรือเส้นทางพีพี ในวันฮารีรายอ

เรียน  ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ

               ตามที่ บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยเรือ

“อ่าวนางปริ๊นเซส” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน และได้รับการ

สนับสนุนจากสถานประกอบการของท่านด้วยดีตลอดมา   เนื่องจากวันที่  15-16 มิถุนายน 2561 เป็นวันฮารีรายอ

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเดินเรือเส้นทางอ่าวนาง-พีพี , ไร่เลย์-พีพี ดังต่อไปนี้

1.อ่าวนาง-พีพี จากเวลาปกติ 09.30 น. เป็นเวลา 11.30 น. เวลารถรับลูกค้าจากโรงแรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.

2.ไร่เลย์-พีพี จากเวลาปกติ 09.45 น. เป็นเวลา 11.45 น. เวลานัดลูกค้าหน้าซันไรท์ 11.00 น.

3.วันเดย์ทัวร์พีพี สปีดโบ๊ท , วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ (ทะเลแหวก) สปีดโบ๊ท วันเดย์ทัวร์ภูเก็ต-กระบี่ (เรือใหญ่+สปีดโบ๊ท)

หยุดให้บริการ 2 วันหากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกระบี่ 075-637152-3

               ทางบริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ  สืบเหตุ)

กรรมการผู้จัดการ