075-637-152

แจ้งปิดเส้นทางเดินเรือ ปี 2561

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทางบริษัท อ่าวนางแทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ขอเรียนแจ้งบุ๊คกิ้งออนไลน์ช่วงโลซีซั่น (1 พ.ค.-31 ต.ค. โดยประมาณของทุกปี) จะปิดการเดินทางโดยเรือเฟอรี่เส้นทางดังต่อไปนี้

  • ภูเก็ต-เกาะลันตา
  • เกาะลันตา - ภูเก็ต

เส้นทางที่เปิดให้บริการมีดังนี้

  • ภูเก็ต - อ่าวนาง
  • ภูเก็ต - ไร่เลย์
  • ไร่เลย์ - ภูเก็ต
  • อ่าวนาง - ภูเก็ต 

โดยจะเปิดให้บริการอาทิตย์ละ 3 วัน คือวันพุธ , วันศุกร์ และวันอาทิตย์ 

ส่วนเส้นทางดังต่อไปนี้

  • อ่าวนาง-เกาะลันตา
  • ไร่เลย์ - เกาะลันตา
  • เกาะลันตา - ไร่เลย์ และ
  • เกาะลันตา - อ่าวนาง

จะเปลี่ยนเป็นเปิดให้บริการทางรถตู้แทน กรณีลูกค้าพักที่อ่าวไร่เลย์ รถตู้จะรับ-ส่ง ลูกค้าที่ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ซึ่งไม่รวมค่าเรือหางยาวจากไร่เลย์ หรือ ไปไร่เลย์

ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 


ส่วนเส้นทางเกาะพีพีหรือหรือโปรแกรมนำเที่ยวอื่นๆเปิดให้บริการปกติ ตลอดทั้งปี เว้นแต่มีประกาศของกรมเจ้าท่า หรือ สภาพอากาศที่ไม่สามารถทำโปรแกรมนั้น ๆ ได้ 


​จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายการตลาด​​