075-637-152

แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางเดินเรือเกาะลันตา, ภูเก็ต 2560

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ




ตามที่ บริษัทอ่าวนางแทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยเรือ "อ่าวนางปรินเซส" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน และได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการของท่านด้วยดีตลอดมา ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอแจ้งเปิดเส้นทางเดินเรือและให้บริการนำเที่ยว ประจำปี 2560 ดังนี้


  • ภูเก็ต - ลันตา เวลา 08:30
  • ลันตา - ภูเก็ต เวลา 13:30
  • อ่าวนาง - ลันตา เวลา 10:30
  • ลันตา - อ่าวนาง เวลา 13:30
  • ไร่เลย์ - ลันตา เวลา 10:45 
  • ลันตา - ไร่เลย์ เวลา 13:30
  • ภูเก็ต - อ่าวนาง เวลา 08:30
  • อ่าวนาง - ภูเก็ต เวลา 15:00
  • ภูเก็ต - ไร่เลย์ เวลา 08:30
  • ไร่เลย์ - ภูเก็ต 15:15


มีกำหนดเปิดเส้นทางให้บริการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกระบี่ 075 - 637 152-3, สำนักงานภูเก็ต 076-353211-2, สำนักงานลันตา 075-684664-5