075-637-152

แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการเส้นทางเดินเรือ ภูเก็ต,อ่าวนาง,ไร่เลย์ 2559

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เรียน  ท่านผู้ประกอบการ / ผู้จัดการ

ตามที่ทางบริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ได้เปิดให้บริการเดินเรือในฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยเรือ “อ่าวนางปริ๊นเซส” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน

ซึ่งในขณะนี้เริ่มเข้าสู้ช่วงโลว์ซีซั่น มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยลง ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการเส้นทางเดินเรือ ตามรายละเอียดดังนี้
  1. เส้นทางภูเก็ต-อ่าวนาง  เวลา 08.30 น.
  2. เส้นทางภูเก็ต-ไร่เลย์  เวลา 08.30 น.
  3. เส้นทางอ่าวนาง-ภูเก็ต  เวลา 15.00 น.
  4. เส้นทางไร่เลย์-ภูเก็ต  เวลา 15.15 น.
  5. วันเดย์ทัวร์ ภูเก็ต-กระบี่ โดยเรือใหญ่ และเรือสปีดโบ๊ท
  6. วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ พรีเมี่ยม เวลา 10.30 น.
ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2559  เป็นต้นไป เรือจะเปิดให้บริการ อาทิตย์ละ 3 วัน วันพุธ , วันศุกร์ และวันอาทิตย์ อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเปิดให้บริการเดินเรือตามปกติทุกวันในเส้นทางอื่นๆ  เส้นทาง อ่าวนาง – พีพี, ไร่เลย์ – พีพี, พีพี – อ่าวนาง, พีพี – ไร่เลย์, วันเดย์ทัวร์พีพี(สปีดโบ๊ท)วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก (สปีดโบ๊ท) 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกระบี่ 075-637152-3 สำนักงานภูเก็ต 076-353211-2 สำนักงานลันตา 075-684664-5

ทาง บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ