075-637-152

ให้นักท่องเที่ยวนำเงินชำระค่าอุทยานฯ

อ่านเนื้อหาข่าวได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
เรียน ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ
ตามที่บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอด์ทัวร์ จำกัด ได้ให้บริการเดินเรือโดยสารและนำเที่ยว ตลอดจนได้ให้บริการทัวร์ แพ็กเกจทัวร์, เช่ารถ, เช่าเรือ หรืออื่นๆด้านการท่องเที่ยว ในฝั่งทะเลอันดามัน หรือใกล้เคียง ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการของท่าน ด้วยดีตลอดมา เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนด อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมอุทยนานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท/เด็ก 200 บาท, ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท/เด็ก 20 บาท

บัดนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เริ่มบังคับใช้ตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น บริษัทอ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ขอให้ท่านหรือสถานประกอบการของท่าน (ตัวแทนจำหน่าย) เมื่อลูกค้าซื้อโปรแกรมวันเดีย์ทัวร์ภูเก็ต - กระบี่, วันเดย์ทัวร์ 4 เกาะ(ทะเลแหวก), วันเดย์ทัวร์เกาะพีพี หรืออื่นๆ ที่ต้องเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่เขตอุทยานฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยานฯ ขอความกรุณาจากท่านแจ้งลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมทัวร์ดังกล่าวรับทราบและนำเงินติดตัวไปชำระค่าธรรมเนียมก่อนเข้าอุทยานฯ 

ทางบริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป