075-637-152

ตั๋วเรือ เกาะลันตา - คลองม่วง-ทับแขก

ตั๋วเรือเฟอรี่จาก เกาะลันตา ถึง คลองม่วง-ทับแขก ผู้ใหญ่ : 650 / เด็ก : 650. เรือออกทุกวัน เวลา : 13:30 - 17:00 (3.30 ชั่วโมง). / รวมรถรับจากที่พัก เมื่อจองก่อนเวลา 17:00.

 • กัปตันประสบการณ์สูง
 • รับ/ส่งที่โรงแรม
 • สำหรับผู้พิการ
 • ห้ามสัตว์เลี้ยง
 • ที่เก็บของขนาดใหญ่
 • 812 ไลค์

เส้นทาง

เกาะลันตา - คลองม่วง-ทับแขก

เวลา

13:30 - 17:00 (3.30 ชั่วโมง) *

วันที่เรือออก

ทุกวัน *กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง!

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿650 / เด็ก : ฿650


หมายเหตุ

รถตู้ เกาะลันตา - คลองม่วง / ทับแขก

[ ปิดให้บริการ ]

 • บริการรับ ฟรี : 

- คลองจาก / แบมบูเบย์ : 12.20 - 12.30 น. **เก็บเงินเพิ่มท่านละ 100 บาท**
- กันเตียง / คลองนิน : 12.30 - 12.40 น.
- คลองโขง : 12.45 - 13.00 น.
- ลองบีช / พระแอะ : 13.00 - 13.15 น.
- คลองดาว / คอกวาง / ศาลาด่าน : 13.15 - 13.00

 • เวลาการเดินทางขึ้นอยู่สภาพอากาศ
 • เส้นทางที่กำหนดเอง โปรดติดต่อบริษัทสำหรับอัตราและตัวเลือก
 • ตั๋วไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กรณี มีเหตุจำเป็นที่ต้องทำการคืนเงิน จะพิจารณา และ คืนเงินหลังจาก หักค่าบริการ 15% และจะได้รับยอดเงิน ภายใจ 15-30 วัน