ตั๋วเรือ ภูเก็ต - เกาะพีพี

ตั๋วเรือเฟอรี่จาก ภูเก็ต ถึง เกาะพีพี ผู้ใหญ่ : 700 / เด็ก : 500. เรือออกทุกวัน เวลา : 09:00 - 11:00 (2.00 ชั่วโมง). / รวมรถรับจากที่พัก เมื่อจองก่อนเวลา 17:00.

 • กัปตันประสบการณ์สูง
 • รับ/ส่งที่โรงแรม
 • สำหรับผู้พิการ
 • ห้ามสัตว์เลี้ยง
 • ที่เก็บของขนาดใหญ่
 • 14,719 ไลค์

เส้นทาง

ภูเก็ต - เกาะพีพี

เวลา

09:00 - 11:00 (2.00 ชั่วโมง) *

วันที่เรือออก

ทุกวัน

ราคา

ผู้ใหญ่ : ฿700 / เด็ก : ฿500


หมายเหตุ
 • เวลาการเดินทางขึ้นอยู่สภาพอากาศ
 • การจองหลังเวลา 21.00 น. เพื่อเดินทางในวันถัดไป ** ผู้โดยสารจะต้องเดินทางมาเช็คอินที่ท่าเรือด้วยตัวเอง
 • เส้นทางที่กำหนดเอง โปรดติดต่อบริษัทสำหรับอัตราและตัวเลือก
 • ตั๋วไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • บริการรับ ฟรี : ตัวเมืองภูเก็ต / ป่าตอง / กะตะ / กะรน / อ่าวฉลอง / กะทู้
 • เก็บเงินเพิ่ม 100 บาท/ท่าน : ราไว / ในหาน / บ้านแหลมกระทิง / อ่าวเสน  / อ่าวมะขาม / แหลมพันวา / บางเทา / สุรินทร์ / กะมะลา 
 • เก็บเงินเพิ่ม 800 บาท/คัน สำหรับรถตู้ไพรเวท : ลายาน / ในยาง / ถลาง
 • เก็บเงินเพิ่ม 1,000 บาท/คัน สำหรับรถตู้ไพรเวท : ในทอน / อ่าวปอ / ไม้ขาว
 • ** ไม่รับ สนามบินภูเก็ต